İhale İlanları

Enerji Verimliliği Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat MüşavirliğiEEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-12

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında “Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği için Danışmanlık Hizmeti (QCBS-DES&SUP-12)” için ihale süreci 21.06.2022 tarihinde başlatılmıştır. Son başvuru tarihi 26.07.2022 Türkiye saati ile 16:00’dır.

İhale ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgi beyanı (EOI)

İş Tanımı (TOR)

Kısa Liste

Sorulara Cevaplar

Zeyilname No:1

Zeyilname No:2

Zeyilname No:3

Sonuç İlanı

*Proje ile ilgili dökümanlara aşağıda verilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Lütfen tıklayınız.