Bina Seçim Kriterleri

Bina Seçim Kriterleri

KABEV projesi kapsamında enerji verimliliği iyileştirmeleri için seçilecek binaların karşılaması gereken asgari uygunluk kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

Group 1117

2000 yılı sonrası inşa edilmiş binalar veya güçlendirme ihtiyacı olmayan kamu binaları (yapısal ve sismik olarak sağlam olan binalar)

Group 1118

Son 10 yılda enerji verimliliğine esas komple bir tadilat yapılmamış olması

Group 1114

Binanın en az 5 yaşında olması (2014 yılı ve öncesinde inşa edilen binalar)

Group 1115

Binanın mülkiyetinin / tahsisinin ilgili kuruma ait olması

Group 1116

Binanın kullanımına devam edilecek olması ve / veya hakkında kapatma, özelleştirme veya yıkım kararı, taşınma vb. bulunmaması