Denetim Raporları

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin 01.01.2022-31.12.2022 döneminin denetimi sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı  Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporları yayınlanmıştır.