Sık Sorulanlar

Sık Sorulanlar

PROJE HAKKINDA MERAK EDİLEN SORULAR

"Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV) Dünya Bankası kredisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Toplam 200 milyon ABD Doları kredi sağlanan projenin ana hedefi, kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir.

Proje ile Türkiye genelinde okul, hastane, üniversite binası, idari bina gibi kamu binalarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin iyileştirilmesi, binanın enerji ihtiyacı için güneş enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması, v.b. enerji verimliliği önlemleri uygulanacaktır. Enerji verimliliğinin yanı sıra kamu binalarında çalışan ve bina ziyaretçilerinin bina içi iklimlendirme, aydınlatma gibi unsurların iyileştirilmesi ile konfor şartları da artırılacaktır.

KABEV Projesi ile kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak enerji tüketimlerinin azaltılması ve tasarrufun sağlanması, fosil yakıtlardan kaynaklı atmosfer ve insan sağlığı için zararlı karbondioksit emisyonunu azaltarak çevrenin korunması, enerjiden kaynaklı cari açığın azaltılması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği ve çevrenin korunması konularında farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan kamu binaları KABEV projesi kapsamına alınabilir:

 • Bina mülkiyetinin merkezi hükümete ait olması
 • Aday binaların kapatılma, yıkılma ya da özelleştirmeye dair herhangi bir kararı olmaması
 • Yapı ruhsat tarihi itibariyle kamu binasının 2014 yılı ve öncesinde inşa edilmiş olması
 • Binaların deprem güçlendirme ihtiyacı olmaması ve yapı ruhsat tarihi 2000 yılı öncesi olan binaların deprem analiz raporunun olması
 • Son 10 yılda enerji verimliliğine esas kapsamlı bir iyileştirme yapılmamış olması

KABEV projesi ana yürütücü kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı (CŞB) / Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı’dır.

KABEV Projesi kapsamında olmayan binalar:

 • Belediye binaları
 • Ulusal savunma binaları ve her türlü ıslahevi ile cezaevleri
 • Kültürel miras alanı olarak listelenen binalar
 • Siyasi partilerin, sendikaların, kooperatiflerin ve diğer mal sahibi grupların ofisleri ve tesisleri
 • Camiler, kiliseler ve dini amaçlı her türlü binalar
 • Özel ticari ve eğlence tesisleri

KABEV projesi kapsamında kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik yapılması tespit edilen önlemlerin uygulanmasına ilişkin inşaat ve yapı işleri için destek sağlanacaktır. Uygulaması yapılacak enerji verimliliği önlemleri aşağıda verilmiştir:

 • Dış cephe yalıtımı, pencere ve kapıların değiştirilmesi
 • Aydınlatma ekipmanlarının verimli olan armatürler ile değiştirilmesi
 • Isıtma sisteminin iyileştirilmesi, eski kazanların değişimi
 • Havalandırma sistemlerinin değiştirilmesi
 • Çatı üstü güneş enerji santrali (GES) yapılması
 • Güneş kolektörleri ile sıcak su elde edilmesi
 • Kojenerasyon, Trijenerasyon sistemlerinin kurulması
 • Enerji izleme sistemi kurulması
 • Otomasyon sistemi kurulması

KABEV Projesi kapsamında yaklaşık 500 adet kamu binasının enerji verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Enerji verimliliği uygulamaları sonrası binanın yeni enerji kimlik belgeleri hazırlanacaktır.

Belediye binaları KABEV projesi kapsamında yer almamaktadır.

Kamu kurumları üst menüde yer alan “Proje başvurusu” sayfasındaki Ek-3 formunun doldurularak Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

KABEV veri tabanına giriş yapılan binalar proje uygunluk şartlarına ve enerji tasarruf potansiyeline göre değerlendirilmektedir. Uygun bulunan binaların enerji etüt raporları hazırlanmakta, enerji verimlilik önlemleri belirlenerek uygulama yapılmaktadır.

Proje 2025 yılı sonunda proje tamamlanacaktır.

Kamu kurumları 2022 yılı sonuna kadar proje başvurusu yapılabilir.

Proje kapsamında kamu binalarında yapılacak enerji verimliliği önlemleri sonrası en az %20 enerji tasarrufu sağlanması ve yapılan yatırımın en fazla 12 yılda geri dönmesi beklenmektedir.