Rakamlarla KABEV

Rakamlarla KABEV

Group 1136

KABEV Projesi Bina Sayısı

500 - 700 bina

Group 1141

ESCO Projesi

15 proje

Group 1143

Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) Projesi

6 proje

Group 1145

Öngörülen Enerji Tasarrufu

315 GWh/yıl

Group 1148

Öngörülen Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

225.000 ton CO2e/yıl

Group 1150

Yenilenebilir Enerji Sistemi Kurulu Gücü

14,4 MWe