Projenin Hedefleri

Projenin Hedefleri

  1. Kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları ile yakıt ve elektrik tüketiminin azaltılması
  2. Kamu binalarının enerji giderlerinin azaltılması ile bütçe tasarrufu sağlanması
  3. Enerji tasarrufu sonucunda sera gazı emisyonlarında azaltım sağlanması
  4. Kamu binalarında çalışan personel ve binalardan faydalanan vatandaşların konfor şartlarının artırılması
  5. Kamu binalarının kullanıcılarında enerji verimliliği farkındalığının artırılması