İhale İlanları

İnşaat İhalesiEEPB/REN-EPC-WORKS-P04

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarım İşi (Bursa Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binasında Enerji Performans Sözleşmesi Yapılarak Enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulanması İşi REN-EPC-WORKS-P04 )” için ihale süreci  20.02.2023 tarihinde başlatılmıştır. Son başvuru tarihi 12.05.2023 Türkiye saati ile 15:00’dir.

İhale ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İhaleye Davet

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

Zeyilname No:1

İhale Sonuç İlanı

 

*Proje ile ilgili dökümanlara aşağıda verilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Lütfen tıklayınız.