Projenin Bileşenleri

Projenin Bileşenleri

KABEV projesi iki bileşenden oluşmaktadır:

  1. Kamu binalarında enerji verimliliği yatırımları
  2. Teknik yardım (TA) ve uygulama desteği

Bileşen 1: Kamu binalarında enerji verimliliği yatırımları

1a) Kamu binalarında enerji verimliliği yatırımları

1b) Enerji performans sözleşmeleri (EPS) ile enerji verimliliği yatırımları yapılması (ESCO uygulamaları)

1c) Pilot neredeyse sıfır enerjili binalar (NSEB)

Bileşen 2: Teknik yardım (TA) ve uygulama desteği

2a) Proje geliştirme ve enerji verimliliği iyileştirmeleri ile ilgili teknik destek*

2b) Enerji verimliliği ve ESCO pazarının geliştirilmesi ile ilgili teknik destek**

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı