Projenin Amacı

Projenin Amacı

Proje genel amacı, merkezi hükümet binalarında enerji tüketimlerini düşürmek,  ulusal bir programı desteklemek için sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir.

Proje ile kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak;

  • enerji tüketimleri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması,
  • enerji giderlerinin azaltılması yoluyla ulusal düzeyde cari açığın azaltılması,
  • sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele edilmesi,
  • sosyal ve ekonomik fayda sağlanması,
  • enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması

amaçlanmaktadır.