İhale İlanları

Genel İhale İlanıWB8227-07/19

GENEL İHALE İLANI

TÜRKİYE

KAMU BİNALARINDA ENEJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

Enerji ve Bina Sektörü

Kredi Numarası . …

Proje ID No. P162762

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Dünya Bankası’ndan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KBEVP) kapsamında tedarik edilecek danışmanlık hizmetleri, inşaat işleri, mallar, danışmanlık dışı hizmetleri için toplam 200 milyon ABD Dolar tutarında Kredi ve Hibe başvurusu yapmıştır.

Proje genel hedefi, merkezi hükümet binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (EEPB) Projesi ile önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamak için yaklaşık 500-700 kamu binasında enerji verimli yenilemeler yapılacaktır.

Projeden doğrudan faydalanıcılar; kamu binalarının yatırımlarından bütçe tasarrufu sağlayacak kamu sektörü, kamu binalarının kullanıcıları ve çalışanları, çeşitli ekipman ve hizmet sağlayıcılar (enerji denetçileri, mimar ve tasarım firmaları, enerji hizmeti şirketleri, inşaat malzemeleri tedarikçileri, inşaat malzemeleri tedarikçileri, inşaat firmaları vb.) ve yerel ve küresel hava kirliliğinin azaltılması sonucu toplumdur.

Dünya Bankası tarafından yaklaşık 200 milyon ABD doları – 150 milyon ABD Doları IBRD kredisi, 46,2 milyon ABD Doları CTF imtiyazlı kredisi, 3,8 milyon ABD Doları CTF hibe –sağlanacaktır. Proje kapsamında yatırımlar öncelikle yüksek enerji tüketimi ve daha kısa geri ödeme süreleri olan kamu binalarına odaklanacaktır. Önerilen proje iki bileşenle gerçekleştirilecektir: (i) merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği yatırımları ve (ii) teknik yardım (TA) ve proje uygulama desteği.

Bu sektörlerle bağlantılı ve ilgili danışmanlık hizmetleri (uygulama projelerinin gözden geçirilmesi ve/veya tadilat prozelerinin hazırlattırılması, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat denetim hizmetleri vb.), mal alım işleri, inşaat işleri ve danışmanlık dışı hizmetler açık uluslararası rekabetçi ve açık ulusal rekabet prosedürleri kapsamında tedarik edilecektir.

Dünya Bankası tarafından finanse edilecek sözleşmeler, Dünya Bankası’nın IPF Borçluları için Tedarik Yönetmeliği (Ağustos 2018) (Tedarik Yönetmeliği)’de belirtilen prosedürlerle gerçekleştirilecek ve Tedarik Yönetmeliğinde tanımlandığı şekilde tüm uygun firmalara ve kişilere açık olacaktır. Dünya Bankası proje müzakereleri sonrasında itiraz olmaması durumunda kararlaştırılan ilk satın alma planını ve sonraki tüm güncellemeleri web sitesinde yayınlar. Açık uluslararası rekabetçi ihaleye tabi sözleşmelere ilişkin özellikli ihale bildirimleri, UN Development Business (Birleşmiş Milletler İş Geliştirme) web sitesinde, Dünya Bankası’nın web sitesinde, ÇŞB / GDCA web sitelerinde ve EKAP ve / veya ulusal gazetelerde duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen proje için malların, inşaat işlerinin, danışmanlık hizmetlerinin ve danışmanlık dışı hizmetlerin sağlanması için dikkate alınmak isteyen ve veya ek bilgi isteyenlerin ilgili firmalar ve kişiler, aşağıdaki belirtilen adreste kredi alan Bakanlık ile iletişime geçmelidir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Ministry of Environment and Urbanization

General Directorate of Construction Affairs

External Investment Department

Attn: Esra Turan Tombak (Project Director)

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9 Km, Dumlupınar Blv. No:278, Floor: 2 Room: 2-170 06510 Çankaya

Tel: 0312 480 07 50

E-mail: kabevkayit@csb.gov.tr

web-site: https://kamuenerji.csb.gov.tr

Genel İhale İlanı ( İngilizce)

http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?lang=en&id=OP00075197