İhale İlanları

İnşaat İhalesiEEPB/WB/MoEU/REN-WORKS-P17

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarım İşi (Sakarya, Karabük ve Bursa İllerinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
Uygulamaları Yenileme/Tadilat İşi-
(EEPB/WB/MoEU/REN-WORKS-P17)” için ihale süreci  29.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. Son başvuru tarihi 12.02.2024 Türkiye saati ile 15:15’dir.

İhale ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

İhaleye Davet

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

Zeyilname No:1