İhale İlanları

İnşaat İhalesiEEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P06R

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarım İşi (Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya İllerinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme İşi REN-WORKS-P06R)” için ihale süreci  03.02.2023 tarihinde başlatılmıştır. Son başvuru tarihi 17.04.2023, Türkiye saati ile 15:00’dır.

İhaleye Davet Yazısı

Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri

Zeyilname No.1

Zeyilname No.2

İhale Sonuç İlanı

 

*Proje ile ilgili dökümanlara aşağıda verilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Lütfen tıklayınız.