Genel

KABEV ile yapılan enerji verimliliği uygulamaları maliyet tasarrufu sağlarken aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşım sunuyor

Karaman Çevrei Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Karaman Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında sağlanan renovasyon desteğinden faydalanan kurumlardan bazıları. Kurum yetkilileri, KABEV sayesinde binalarında yapılan enerji verimliliği uygulamalarıyla yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını ve maliyet tasarrufu sağlandığını ifade ediyorlar

Karaman Valiliği

Beysun ATEŞGÖZ BOZ  ( İdari Hizmetler Şube Müdürü )

KABEV projesinden faydalanmaya nasıl karar verdiniz?

                Valiliğimiz, zaten enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili çalışmaları takip etmekteydi.

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, ilgili kamu kurumlarına gönderdiği KABEV bilgilendirme yazısını okuyunca, binamızın ihtiyacı olan yenilemelerin, proje kapsamında olduğunu görüp projeden faydalanmaya karar verdik.

                Bu proje binalarımızın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıp maliyet tasarrufu sağlarken aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşım sunmaktadır.

-Kurumunuzda enerji verimliliğiyle ilgili uygulanan renovasyon çalışmaları nelerdir?

                Duvarlar, çatı ve pencerelerde ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak ısı kaybı en aza indirilmiştir. Eski ampuller yerine enerji tasarruflu Led Ampuller takılmıştır. Daha verimli çalışan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu sistemlere geçiş yapılmıştır. PV panelleri kurularak elektrik üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması sağlanmıştır.  

-Bu renovasyon çalışmalarının kurumunuzdaki yaşam kalitesi, genel sağlık ve çevre açısından faydalarından söz eder misiniz?

                Binadaki ısı ve ses yalıtımı sayesinde çalışma ortamı daha stabil ve konforlu hale gelmiştir.

Enerji tüketiminin azalmasıyla birlikte sera gazı emisyonları düşmüştür. Bu durum da çevre kirliliğinin azalmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır

-Renovasyonlara dair kurum çalışanlarının ve ziyaretçilerin geri dönüşleri nasıl oldu?

                Çalışmalar genel olarak olumlu karşılanmıştır. Çalışanlar ve ziyaretçiler, binadaki konforun arttığını, binanın dış görünüşünün de modern ve estetik bir hale geldiğini belirtmektedirler.

-Renovasyonların diğer kurumlar için de yaygınlaştırılmasını uygun buluyor musunuz? Yaygınlaştırmak için önerileriniz nelerdir?

            Bu çalışmaları diğer kamu ve özel sektör binalarının da uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli bir katkıda bulunulacaktır.

                Özellikle İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Kaymakamlık binalarımızın da bu projeden yararlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

                Kamuoyu ve ilgili taraflar enerji verimliliğinin ve renovasyonların faydaları konusunda bilgilendirilmelidir. Valilik olarak bu konuda öncü bir rol üstlenmeye ve diğer kurumlara rehberlik etmeye hazırız.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik için hep birlikte çalışarak daha yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz.

—————————————————————————————————————–

Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Ali Özcan (İl Müdürü)

KABEV projesinden faydalanmaya nasıl karar verdiniz?

Bakanlıkla sürekli iletişim halindeyiz ve KABEV Projesini ilk aşamasından itibaren takip ediyorum. Projenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda, ilimizde bulunan kamu binalarının Projeden faydalanmaları için öncülük yaptık.

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Projeye dahil olması noktasında Bakanlıkla birlikte bir çok çalışmamız oldu. Bu çalışmaların da etkisiyle Karaman Valiliği Hizmet Binası, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasında KABEV Projesi kapsamında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

-Kurumunuzda enerji verimliliğiyle ilgili uygulanan renovasyon çalışmaları nelerdir?

                İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasındaki Elektrik tüketiminin %70’i bina çatısına kurulan PV panelleri tarafından karşılanıyor.

                Ayrıca binamızda kazan dairesi ve pencerelerde iyileştirmeler yapılarak üretilen enerjinin verimli kullanımı da sağlanmıştır. Binamızda bulunan ısıtma sisteminin otomasyonu sağlanmış ve artık otomatik olarak kontrol edilmektedir.

-Bu renovasyon çalışmalarının kurumunuzdaki yaşam kalitesi, genel sağlık ve çevre açısından faydalarından söz eder misiniz?

                Renovasyon çalışmalarından sonra Hizmet binamız, büyük bir kısmını doğal kaynaklardan elde ettiği enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmaktadır.

                Binamızda görevli personelimiz ve hizmet alan yararlanıcılarımızın konfor şartları sağlanmış, daha az enerji harcayarak yüksek miktarlardaki karbon salınımının önüne geçilmiştir.

-Renovasyonlara dair kurum çalışanlarının ve ziyaretçilerin geri dönüşleri nasıl oldu?

                Özellikle Kurum çalışanlarından led dönüşümlerine ve ısıl konfora yönelik olumlu geri dönüşler alıyoruz. 

-Renovasyonların diğer kurumlar için de yaygınlaştırılmasını uygun buluyor musunuz? Yaygınlaştırmak için önerileriniz nelerdir?

                KABEV Projesini ilimiz ve ülkemiz için çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Projeyi Karaman’da yaygınlaştırmak için kurum ziyaretleri yapıyor ve ön fizibilite çalışmalarının yapılması noktasında bu kurumlara destek oluyoruz.

                İlimizde bulunan Kamu Kurumlarının enerji ihtiyaçlarını,  doğal kaynaklarla çevreye zarar vermeden karşılanması ve kamu maliyetlerinin azaltılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.

                KABEV Projesinin yaygınlaştırılması ve bu çalışmaların daha kolay hale gelmesi için, Kamu Binalarında enerji envanterlerinin çıkartılması gerektiğini düşünüyorum