Videolar

İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü enerji verimliliği çalışmaları tamamlandı