Genel

KABEV 2 Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Bilgilendirme Toplantısı çevrimiçi yapılacaktır.

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde Dünya Bankası finansmanı ile “Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV 2) yürütülmesi için Dünya Bankası ile proje hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV 2), kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve yeni ve mevcut kamu binalarında enerji verimliliği gereksinimlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında tüm teknik çalışmalar Bakanlığımızca yürütülecektedir. KABEV 2 Projesine dahil olacak kamu binalarının merkezi hükümete ait bina olması, binaya ilişkin kiralama, kapatılma, taşınma ve özelleştirme kararı bulunmaması, binanın sel riskine maruz bir alanda olmaması, binanın ve tesislerin askeri veya güvenlikle ilgili amaçlarla ilişkili olmaması (örn. cezaevleri, polis karakolları) ve binaların 2019 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine göre yapısal ve sismik açıdan güvenli olması gereklidir. Projede öngörülen iyileştirme önlemleri bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri), ısıtma / soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, pompalar / fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi ve bazı yenilenebilir enerji uygulamalarını (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma) ve su verimliliğini içermektedir. Bu kapsamda 25 Ocak 2023 tarihinde saat 14:00’de proje ile ilgili genel bilgilerin ve projeye dair çevresel ve sosyal etkilerin kapsandığı Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve dokümanının paylaşılacağı bilgilendirme toplantısı çevrim içi yapılacaktır.

Aşağıda verilen link ile toplantıya katılım sağlayabilirsiniz.

Toplantıya katılmak için buraya tıklayın.

Toplantı Kimliği: 351 312 383 194
Geçiş kodu: 6nQtvP