Genel

KABEV 2 Proje Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi

“Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV 2) yürütülmesi için Dünya Bankası ile proje hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV 2), kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve yeni ve mevcut kamu binalarında enerji verimliliği gereksinimlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında tüm teknik çalışmalar Bakanlığımızca yürütülecektedir. KABEV 2 Projesine dahil olacak kamu binalarının merkezi hükümete ait bina olması, binaya ilişkin kiralama, kapatılma, taşınma ve özelleştirme kararı bulunmaması, binanın sel riskine maruz bir alanda olmaması, binanın ve tesislerin askeri veya güvenlikle ilgili amaçlarla ilişkili olmaması (örn. cezaevleri, polis karakolları) ve binaların 2019 yılında yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine göre yapısal ve sismik açıdan güvenli olması gereklidir. Projede öngörülen iyileştirme önlemleri bina dış cephe iyileştirmesi (dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri), ısıtma / soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, pompalar / fanlar ve aydınlatma elemanlarının enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi ve bazı yenilenebilir enerji uygulamalarını (PV panelleri, güneş enerjili su ısıtma) ve su verimliliğini içermektedir. Bu kapsamda 25 Ocak 2023 tarihinde saat 14:00’da proje ile ilgili genel bilgilerin ve projeye dair çevresel ve sosyal etkilerin kapsandığı Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve dokümanının paylaşıldığı çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Sn. Esra Turan Tombak’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya, kurumlardan yaklaşık 167 kişi katılmıştır. Bireysel Danışman Çevre Mühendisi Sn. Seçil Ömeroğlu Karabıyık, Sosyal Uzman Sn. Mustafa Muhsin Berker ve İSG Uzmanı Neşe Ferda Doğru da projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi hakkında sunumu gerçekleştirmiştir. Toplantı, kurumlardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona ermiştir.

KABEV 2 Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ile ilgili dökümanlara ve proje ile ilgili sunuma, üst menü’de yer alan ‘KABEV 2’ kısmından ulaşabilirsiniz.