Genel

KABEV 2 Projesi Ön Değerlendirme Misyon Toplantısı Ankara’da Yapıldı

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası’nın finansal desteğiyle uygulanan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin devamı niteliğindeki KABEV 2 Projesi Ön Değerlendirme Misyon Toplantısı 16-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Birimi ve Dünya Bankası yetkilerinin çevrimiçi ve yüz yüze katılımları ile yapılan ön değerlendirme misyon toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak, Dünya Bankası Takım Lideri Jas Singh, eş Takım Lideri Aditya Lukas, Çevre Uzmanı Jiyoun Christina Chang Garnier ve beraberindeki yetkililerinden oluşan heyetin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda,

Eylül ayında gerçekleştirilen misyon toplantısında önerilen Proje detayları değerlendirildi. Projenin finansman planı, uygunluk kriterleri, uygulama düzenlemeleri, mali yönetim ve satın alma düzenlemeleri, çevresel ve sosyal çerçeve gereklilikleri, cinsiyet ve vatandaş katılım faaliyetlerinin yanı sıra uygulama planı ve projenin hükümetin yıllık yatırım planına dahil edilmesi gibi konu başlıkları daha detaylı değerlendirildi.

KABEV 2, halihazırda uygulanmakta olan KABEV 1 Projesinde olduğu gibi Türkiye’nin farklı illerinde yer alan merkezi kamu binalarındaki enerji tüketiminin azaltılmasını ölçeklendirmeyi ve bu binalarda enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bir finansman mekanizması kurulumunu amaçlıyor.