Genel

KABEV 2 Projesi Proje Belirleme Misyon Toplantısı Ankara’da Yapıldı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapıİşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası’nınfinansal desteğiyle uygulanan Kamu Binalarında EnerjiVerimliliği (KABEV) Projesinin devamı niteliğindeki KABEV 2 Projesi Misyon Toplantısı 11-14 Eylül 2023 tarihleriarasında Ankara’da yapıldı. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Birimi veDünya Bankası yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilenmisyon toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim DeğişikliğiBakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Güver, Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak, Dünya Bankası Takım Lideri Jas Singh, eş Takım LideriAditya Lukas, Enerji Kıdemli Uzmanı Stephan Claude Frederic Garnier ve beraberindeki yetkililerinden oluşanheyetin öncülüğünde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, KABEV 2 Projesi hedefleri, finansman planı, uygunluk kriterleri, uygulama düzenlemeleri, mali yönetimve satın alma düzenlemeleri, çevresel ve sosyal çerçevegereklilikleri, cinsiyet ve vatandaş katılımı faaliyetlerininyanı sıra uygulama planı ve projenin hükümetin yıllıkyatırım planına dahil edilmesi gibi konu başlıklarıdeğerlendirildi.

KABEV 2, halihazırda uygulanmakta olan KABEV 1 Projesinde olduğu gibi Türkiye’nin farklı illerinde yer alan merkezi kamu binalarındaki enerji tüketiminin azaltılmasını ölçeklendirmeyi ve bu binalarda enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bir finansman mekanizması kurulumunu amaçlıyor.