Genel

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında proje uygulama misyon toplantısı yapıldı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası’nın finansal desteğiyle uygulanan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında düzenlenen proje uygulama destek misyon toplantısı 8 – 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Misyon toplantısı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz ve Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak, Dünya Bankası Takım Lideri Jas Singh, eş Takım Lideri Aditya Lukas, enerji uzmanı Henrik Rytter Jensen ve Selena Jinyum Lee ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi yetkilisi Kürşat Kabakçı beraberindeki yetkililerden oluşan bir heyetin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda genel olarak KABEV projesi uygulamalarındaki teknik ve saha deneyimleri ile proje başarı göstergelerindeki gelişmeler paylaşıldı. 2023 yılının ilk proje uygulama destek misyon toplantısının temel gündem başlıkları ise bina yenilemelerinin hazırlık ve uygulama durumunu değerlendirilmesi, proje teknik yardımının takibi, güvenilir yönlerin gözden geçirilmesi, çevresel ve sosyal etkilerin takibi, projede uygulanması öngörülen değişiklik üzerinde anlaşılması, iletişim ve görünürlük ile proje uygulama sürecinde izlenecek gelecek adımlar gibi konulardan meydana geldi.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü tarafından uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen KABEV Projesi, Bakanlık tarafından Mart 2020 tarihinden beri yürütülmektedir. Projeyle kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak; enerji tüketimleri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji giderlerinin azaltılması yoluyla ulusal düzeyde cari açığın azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması ve enerji verimliliği konusunda bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürülüğü şimdiye kadar hastane, üniversite, lise, valilik ve hükümet binaları ve öğrenci yurtları da dahil olmak üzere yaklaşık 300 kamu binasının enerji etüdü ve projelendirmesini tamamlayarak inşaat ihalelerini gerçekleştirmektedir. Bakanlık 36 kamu binasının ise tadilat ve renovasyon çalışmalarını tamamladığı proje ile Türkiye’de farklı illerinde yer alan kamu binalarının enerji verimliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.