Genel

Dünya Bankası ile Proje hazırlık çalışmaları yürütülen “Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP)” için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde Dünya Bankası finansmanı ile “Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi” için Dünya Bankası ile proje hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi, kamu binaları sektörünün karbondan arındırılmasında ve dağıtılmış yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişiminin ölçeklendirilmesinde devlete destek olmayı amaçlamakta ve kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu proje, kamu binalarının öz tüketimlerinin karşılanmasına yönelik açık otopark alanlarına güneş enerjisi santralleri kurularak (GES) elektrik üretimi yapılmasına yönelik uygulamaları içerecek olup, proje kapsamında merkezi kamu binaları ile ilgili tüm teknik çalışmalar Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Bu kapsamda proje ile ilgili detayların anlatıldığı, projeye dair çevresel ve sosyal etkilerin kapsandığı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçeve dokümanının paylaşıldığı online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sunum sonrası katılımcıların proje ile ilgili soruları, görüş ve önerileri de dinlendi.

“Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi” bilgilendirme toplantısı, Türkiye genelindeki ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden yaklaşık 350 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.