Genel

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında Karaman ilinde saha incelemeleri yapılmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında ihale aşaması tamamlanıp inşaat süreci devam etmekte olan Karaman’da yer alan kamu binaları için YİGM Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı Proje Uygulama Birimi teknik heyeti tarafından 12 Ocak 2023 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında, yenileme süreci başlayan Karaman Valiliği, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Karaman Devlet Hastanesi binalarında müşavir firma, yüklenici firma ve kurum yetkili personelleri ile birlikte incelemelerde bulunulmuştur.

Yapılan incelemelerde, proje süreci için kurumlardan ve yetkili kişilerden bilgi alınmış olup, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Projenin bu yıl içinde tamamlanması beklenmekte olup, kapsamdaki binalarda enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak, enerji tüketimlerinin azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda bölgede farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Karaman bölgesindeki binalarda enerji verimliliği önlemleri ile enerji tüketimlerinde önemli ölçüde azalma beklenmektedir. İnşaat süreci devam eden bina gruplarında, bina cephe ve çatı yalıtımın iyileştirilmesi, ısıtma sistemi kazan yenilemesi, pompa sistemlerinin yenilenmesi, termostatik vana uygulamasının yapılması, tesisat elemanlarının yalıtımının sağlanması, havalandırma sisteminin verimli motor ve frekans invertörlü yeni sistemler ile modernizasyonu, soğutma sistemi optimizasyonu, aydınlatma sisteminin LED sisteme dönüşümü, gelişmiş bina otomasyon sisteminin kurulması, enerji izleme altyapısının kurulması, fotovoltaik güneş panelleri ile yerinde elektrik üretimi ve enerji izleme sistemleri gibi enerji verimliliği uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Enerji verimliliği dönüşümüne ait imalat süreci tamamlandığında 3 yapı grubu toplamında, yılda 6.450.000 kWh enerji tasarrufu, yaklaşık %41 enerji tasarruf oranı ve 2.807 ton CO2 /Yıl emisyon azaltımı beklenmektedir.