Genel

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi yurtdışı teknik gezi kapsamında İspanya’nın Madrid şehrinde yer alan yapılar incelenmiştir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Proje Uygulama Birimi teknik elemanlarından oluşan teknik heyet, Avrupa’da enerji verimliliğini artırmak adına yapılan önlemleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve yerinde bilgi almak amacı ile İspanya Enerji Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Tasarrufu Enstitüsü (IDAE. Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia)’ ye teknik ziyarette bulunmuştur.

IDAE uluslararası ilişkiler direktörü Marisa Olano’ nun ev sahipliğinde gerçekleşen heyetler arası görüşmede IDAE’nin teşkilat yapısı, İspanya’nın 2030 ulusal enerji ve iklim eylem planı, 2050 karbon nötr yol haritası, bina renovasyonlarına dair uzun dönemli stratejisi hakkında detaylı sunumlar yapılmış, sunumlar sonunda binalarda enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için İspanya hükümetinin kullandığı politika enstrümanları ve somut uygulanan programlar hakkında bilgi alınmıştır.

Teknik gezinin devamında söz konusu heyet Madrid’de yer alan ‘Eugenio Trias’ halk kütüphanesini ziyaret ederek, enerji verimliliği uygulamalarını yerinde inceledi. Tarihi bir bina olan kütüphanenin enerji verimliliği prensiplerine özen gösterilerek restore edilmiş olması tarihi yapıların da kimliklerine zarar verilmeden enerji verimli hale getirilebileceğini teyit etmiştir. Kütüphane binasının, ısı pompası sistemleri, çatı üstü fotovoltaik güneş panelleri gibi yenilikçi uygulamaların tarihi yapıya zarar vermeden uygulanmasına güzel bir örnek oluşturduğu gözlemlenmiştir.

İspanya gezisinin son durağında, yaklaşık 30 MW kapasitede soğutma gücüne sahip ısı merkezi bulunan ‘Madrid fuar merkezi kampüsü’ ziyaret edilmiştir. Teknik yöneticiler eşliğinde yapının teknik merkez hacimleri gezilmiş ve talep yüküne göre esnek çalışabilen büyük kapasiteli sistemlerde uygulama yöntemleri detaylı olarak incelenmiştir.