Genel

Dünya Bankası enerji heyeti ile Misyon Toplantıları gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) 2022 yılı ikinci yarısı misyon toplantısı 29 Kasım – 7 Aralık tarihleri arasında Dünya Bankası enerji heyeti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı katılımı ile gerçekleşmiştir.

Misyon toplantısında gelen olarak projenin teknik, satın alma, mali yönetim çevresel ve sosyal açılardan değerlendirmesi yapılmış, sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varılmıştır. 1. Paket kapsamında tamamlanan binaların ölçüm ve doğrulama çalışmaları paylaşılmış ve hedeflenen %50 enerji tasarruflarına ulaşıldığı hatta bazı binalarda hedefin de üstüne çıktığı belirtilmiştir.

Misyon toplantısında Paket 2 binaların inşaat ihale aşamasında olduğu ve Paket 3 ve 4 binaların enerji etüt ve projelendirme durumu Dünya Bankası misyon heyetine aktarıldı. 

Paket 1 kapsamında enerji verimliliği yenilemeleri tamamlanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Kız Anadolu Lisesi ile inşaat ihalesi yapılacak Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bursa Kız Anadolu Lisesinin gerçekleşen enerji verimliliği önlemleri ve 270 kW çatı üstü güneş enerjisi santrali elektrik üretimi sonucu binanın “0 karbonlu bina” olduğu da yerinde tespit edilmiştir. 

Misyon sonucu Dünya Bankası heyeti projenin ilerlemesinin memnun edici (satisfactory) olarak devam ettiğini değerlendirmişlerdir.