Genel

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP 27),12 Kasım 2022 tarihinde “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” konulu sunum yapılmıştır.

 Mısır’nın Şarm El-Şeyh şehrinde 6 – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla düzenlenen 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında  (COP 27), Genel Müdürlüğümüzce 12 Kasım 2022 tarihinde  “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” konulu sunum yapılmıştır.

COP 27 konferansında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını temsilen Genel Müdürümüz Sayın Banu Aslan kamu binalarında enerji verimliliğine (KABEV) yönelik uygulamalar, alınan dersler ve beklenen çıktılar ile ana göstergeler hakkında konuşma yapmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce Dünya Bankası kredisi ile yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV), kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları yaparak enerji verimliliğinin sürdürülebilir finansmanı için kapsamlı bir ulusal program sağlayarak enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Proje ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığını geliştirmesine, sürdürülebilir ve dirençli şehirleri desteklemesine ve Türkiye’nin altyapı varlıklarının sürdürülebilirliğini iyileştirmesine yardımcı olacaktır.