Genel

Kamu binalarının güçlendirilmesi ve verimliliği için Japonya hükümetinden hibe kredi sağlandı.

Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere Dünya Bankasından 219,4 milyon avro tutarında kredi desteği sağlanmıştı.

KADEV Projesi’nin 4. Kısmı faaliyetlerinde kullanılmak üzere 750 bin ABD Doları tutarında hibe kaynak ise Japonya hükümeti tarafından sağlandı.

Anlaşma metnine göre bu kapsamda mevcut binaların güçlendirilmesi ile yeni binaların afetlere dayanıklı ve enerji verimli olarak tasarlanıp yapılmasına yönelik yaklaşımlar belirlenerek, bu yaklaşımların Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin el kitapları ve rehberler hazırlanma çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca kamu ve özel sektördeki uzmanlar için eğitim ve kapasite oluşturma faaliyetleri ile bina güvenliğine yönelik en iyi uluslararası uygulana örnekleri de araştırılacak.

Kaynak Japonya hükümeti tarafından finanse edilen Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonu tarafından yürütülen Gelişmekte olan Ülkelerde Afet Risk Yönetiminin Yaygınlaşmasına ilişkin Japonya-Dünya Bankası Programı kapsamında sağlanacak.