Genel

Dünya Bankası enerji heyeti ile Misyon Toplantıları gerçekleştirildi.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) Haziran ayı misyon toplantısı 30 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Dünya Bankası enerji heyeti, Proje Uygulama Birimi (PUB) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile gerçekleşmiştir. Misyon toplantıları sırasında Paket 1 kapsamında inşat ihaleleri yapılan kamu binalarının yenilenme durumu değerlendirilmiş, Paket 2 ve Paket 3’de yer alan binaların enerji etüt ve uygulama projelerinin elde edilmesi ve inşaat ihaleleri ile Paket 4 içerisinde yer alacak kamu binalarının planlaması gözden geçirilmiştir.

Ayrıca projenin satın alma, mali yönetim ve çevresel ve sosyal (Ç&S) konular dahil olmak üzere diğer hususlar takip edilerek sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varılmıştır.

Paket 1 kapsamında enerji verimliliği yenilemeleri tamamlanan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ortaköy 80. Yıl Endüstri ve Meslek Lisesi’nde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Dünya Bankası heyeti projenin ilerlemesini memnun edici (satisfactory) olarak değerlendirmişlerdir.