Genel

KABEV ve KADEV Projeleri kapsamında, proje ekibine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) ve Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği (KADEV) Projeleri kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sayın Tülün Yıldırım tarafından, Proje Ekibine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin  içeriğinin ve öneminin anlatıldığı eğitimde, Proje boyunca yüklenici ve müşavir firmalardan beklentilerin yanı sıra iş güvenliği ve çevre konularında iyileştirmelerin yapılması ve sağlanan mevcut olumlu koşulların da sürekliliğinin sağlanması için Türk yasal mevzuatı ile ilgili Dünya Bankası şartları üzerinde duruldu.