Genel

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kamu binalarında enerji verimliliği uygulamaları yaparak yakıt ve elektrik tüketiminin azaltılması, enerji tasarrufu sonucunda sera gazı emisyonlarında azaltım sağlanması ve enerji giderlerinin azaltılması ile bütçe tasarrufu sağlanması amacı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) Çalıştayı 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında yapılacak olan Enerji Performans Sözleşmelerinin (EPS) ihale süreci hakkında bilgi verildiği ve sözleşme süresince uygulamada karşılaşılan sorunların tartışıldığı Çalıştayın açılış konuşması Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu Aslan tarafından yapıldı.

Çalıştay, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, proje faydalanıcısı kamu kurum/kuruluşları, ilgili müşavir, müteahhit, tedarikçi, projelendirme, uygulama ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden 150 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın öğleden önceki ilk bölümünde Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında bu güne kadar Bakanlığımızca gerçekleştirilen ve devam eden uygulamalar, ilk Enerji Performans sözleşmesi süreci, Enerji Performans Sözleşmesi odaklı ihale süreci ve teknik gereklilikler konusunda Proje Uygulama Birimince bilgi verilmiştir.

Ayrıca enerji verimliliği uygulamaları yapılan binalarda devreye alma, ölçme ve doğrulama işlemlerinin nasıl yürütüleceği proje uzmanlarınca anlatılmıştır.

Çalıştayın ikinci bölümde ise katılımcılar 5 ayrı gruba ayrılarak enerji performans sözleşmesi ihale şartları, enerji etütü, uygulama, ölçüm ve doğrulama ve devreye alma konu başlıklarında mevcut sistemin uygulanmasında karşılaşılan sorunları tartışmış, bu sorunların ortadan kaldırılması için çözüm önerilerini sunmuşlardır.

Dünya Bankası yetkililerinin de on-line olarak katılım sağladığı çalıştayda görüşülen konular proje ekibince değerlendirilerek Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve proje web sitesinde (kabev.org)  yayınlanacaktır.