Genel

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı kapsamında Paydaş Bilgilendirme Toplantıları düzenlendi.

Dünya Bankası tarafından fonlanan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında  İstanbul ilinde yer alan 5 adet kamu binasında (Esenyurt Devlet Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi veMarmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) enerji verimliliği uygulamalarına başlanmıştır.

Seçili kamu binalarında inşaat ve uygulama işleri devam ederken, Ekim ayı boyunca Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı kapsamında “Paydaş Bilgilendirme Toplantıları” düzenlendi. Müşavir firmalar tarafından düzenlenen toplantılara hastane yöneticileri ve personellerin yanı sıra kullanıcılar ve muhtarlar da katılım sağladı.

Proje detayları, enerji verimliliği kapsamında binalarda gerçekleştirilecek önlemler, bu önlemlerin çevresel ve sosyal etkileri üzerinde durulmasının yanı sıra Proje’nin diğer sektörler için de teşvik edici olmasına ve elde edilecek tasarrufun ülke bütçesine yapacağı katkıya da değinildi. Sunum sonrası katılımcıların proje ile ilgili soruları, görüş ve önerileri dinlendi.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı kapsamında gerçekleştirilen “Paydaş Bilgilendirme Toplantıları” ile Projede başarının; proje ekip üyeleri ve paydaşlarla ilişkilerin etkin yönetilmesi aynı zamanda birlik ve beraberliğin sağlanması ile doğrudan ilişkili olduğunun önemi de ortaya konuldu.