Genel

Kabev Projesi Kapsamında Yürütülecek Olan Danışmanlık İşleri Dahilinde Eğitim Düzenlenmiştir.

Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul illerinde yer alan 10 adet kuruma ait 33 adet binada enerji verimliliği uygulamalarına ait danışmanlık ihaleleri yapılmış, danışman firmalarca tadilat uygulama projeleri (mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri) ve inşaat ihale dokümanları hazırlanmış ve inşaat ihalelerine çıkılmıştır.

11-12 Şubat 2021 tarihlerinde Projesi kapsamında yürütülecek olan danışmanlık işleri dahilinde olan enerji etütlerinin yapılması, tadilat uygulama projelerinin (mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri) ve inşaat ihale dokümanlarının ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının hazırlanması konularında eğitim düzenlenmiştir.

Eğitime danışmanlık bünyesinde çalışan enerji etüt firmaları, mimarlık ve mühendislik firmaları katılım sağlamıştır.

İki gün süren eğitime, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanları ile birlikte Müşavirlik adayı firmalar ve Danışman firmalar olmak üzere 160 kişi katılım sağlamıştır.