Genel

Finans Anlaşması Öncesi Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulaması Projesi Müzakereleri Tamamlandı.

Dünya Bankası tarafından fonlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali garantörlüğünde, Bakanlığımız ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek olan “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi ile kamu binalarında enerji verimliliğinin sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Bakanlığımızca kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri vb) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 6 yıl sürecek olan projede 500-700 adet binanın enerji iyileştirmelerine yönelik tadilat inşaatları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek için bir geçiş planı oluşturulacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce Şubat 2019 tarihi itibari ile proje ile ilgili yoğun olarak sürdürülen çalışmaların da katkısı ile “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” proje hazırlık dökümanları Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır. 18.09.2019 tarihinde Dünya Bankası yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığımız adına Genel Müdürümüz Sayın Banu ASLAN CAN’ın katılımları ile müzakere çalışmaları tamamlanmış, müzakere tutanakları imzalanmıştır.